Historie

Help onze Catalina door vriend te worden!

donateurbg

06-07-2016

Oprichting

fotoalbum-bg

Al enige tijd was een groep vrijwilligers bezig met het restaureren van vliegtuigen tot aan museumstaat. Uiteraard wilden zij daarbij voorkomen dat Nederlands Historisch Erfgoed zomaar naar het buitenland zou verdwijnen. Tijdens de organisatie van het 50-jarig bestaan van de Vliegtuig Squadrons 320 en 321, de oudste vliegtuigeenheden van de Nederlandse Krijgsmacht, ontstond een aantal initiatieven waarvan één de oprichting was van de Stichting Neptune Association (SNA). Op deze manier, met wat ruggensteun van onze Marine hoopten wij het verdwijnen van historisch erfgoed te voorkomen en was er ook meer structuur in de organisatie gekomen.

Door onze activiteiten vielen wij wel op. Er zijn niet veel instellingen die als vrijwilligersorganisatie vliegtuigen restaureren. Ook was het opvallend dat de meeste aanbieders van restauratie projecten defensie gerelateerd waren. En met de hoofdspelers van de SNA allemaal werkend op het Marinevliegkamp Valkenburg (MVKV), ontstond voor de stichting een uitstekende situatie.

De SNA is bekend geraakt door enkele op uitstekende wijze afgehandelde projecten, zoals:
Het opnieuw van squadron insignes en kentekens voorzien van de Dornier Do 24K2 (X-24).
Hetzelfde voor de Lockheed SP-2H Neptune (216V), nadat eerst de schade was hersteld.
De Sikorsky S-51 (8-1) Jezebel) onderging dezelfde behandeling en werd klaar gemaakt voor de expositie.
Er werd begonnen met de restauratie en complete herinrichting van de PBY-5A "Catalina" (16-212).
De voormalige Fokker bedrijfsschool kreeg assistentie met het laswerk van de replica van de Fokker C.X.
Tenslotte werd de schade hersteld aan de Hawker Seahawk.
Men had nog geen idee wat hen te wachten stond, toen het bestuur op een dag geconfronteerd werd met een bijna ramp op Schiphol. De Consolidated PBY-5A Catalina met registratie PH-PBY stond midden in een razende storm en slagregens op een platform op Schiphol. Er was al aanzienlijke schade ontstaan. Na wat noodreparaties mocht dit unieke toestel overgevlogen worden naar het MVKV om uiteindelijk daar de restauratie te starten en ook af te maken. Op zich bijzonder daar dit voor de SNA de eerste keer zou worden dat een vliegtuig weer in vliegende staat gerestaureerd moest worden en niet alleen maar om in een museum te worden tentoon gesteld. De uitdaging werd aangenomen. Het geheel heeft vier en een half jaar in beslag genomen, van 1999 tot in 2004. Voor menigeen leek het op een echte herrijzenis toen de eerste proefvlucht werd uitgevoerd. De Catalina is daarna ondergebracht in een eigen stichting.

Na het avontuur met de Catalina wilde de SNA iets voor haarzelf bouwen. Na enig intern overleg is daar de Van Berkel WA uitgekomen en zijn ze begonnen met de bouw van een replica. Een hele onderneming om een toch wel uniek vliegtuig te herbouwen (De Van Berkel is eigenlijk de Duitse Hansa Brandenburg W-12).

Helaas is er van de Van Berkel WA geen enkel exemplaar bewaard gebleven, daarnaast zijn alle archieven met referentie aan het toestel verloren gegaan. Gelukkig kon de SNA de hand leggen op een aantal tekeningen van dit drijver-vliegtuig. Een aantal jaren geleden is de bouw daadwerkelijk van start gegaan en vordert de bouw gestaag. Iedere zaterdag zijn wij aanwezig in de T-2 hangaar van de Aviodrome om aan ons vliegtuig te werken. Een en ander is te volgen op de website www.neptune-association.nl