CATALINA PH-PBY

Vliegend door geschiedenis

Welkom aan boord!

van de Consolidated PBY-5A “Catalina”. Het is het oudste (bouwjaar 1941) en zonder twijfel de mooiste nog vliegende Catalina van de wereld.

Lelystad, 13 mei 2019

Beste volgers,
Hier volgt de geplande route die men wil volgen voor de reis naar de USA.

Lelystad naar Wick Airport Noord Schotland 460 Nm is 851 km
Wick Airport naar BIKR Reykjavik Ijsland 670 Nm is 1240 km
Reykjavik naar BGBW Narsasuak Groenland is 670 Nm is 1240 km
Narsasuak naar Goose Bay Newfoundland Canada is 610 Nm is 1129 km
Goose Bay naar KBGR Bangor Maine USA is 200Nm is 370km

Vanaf dit punt kan de route veranderen. Tot nu toe wordt het:
Bangor naar Boston Massachusetts USA is 450Nm is 833km
Boston naar T.B.N. ?? is 450 Nm is 833 km
T.B.N. naar New Smyrna   is de eindbestemming

Wijzigingen zijn steeds mogelijk. Wij proberen dit hier te melden.

 

Lelystad, 10 mei 2019
Op de Catalina wordt nu een 50 uurs inspectie uitgevoerd. Dit is nodig omdat  van de huidige 50 uur, al vele uren zijn opgebruikt voor de rondvluchten die zijn uitgevoerd. Voor de ferry vlucht zijn er minstens 45 vlieguren nodig, anders zou je onderweg een 50 uurs inspectie moeten uitvoeren.
Woensdag de 15e mei zullen de motoren weer gedraaid worden omdat we nu niet gaan conserveren.
Dan op veler verzoek de allereerste stopplaats op weg naar de USA, zal Wick Airport zijn, boven in Schotland.
Wij houden u op de hoogte via deze site.

Lelystad, 23 april 2019
Gewaardeerde belangstellenden,
De laatste vluchten mogen nog uitgevoerd worden. Op het schema staan nog de datums woensdag 24 april drie vluchten, dan vrijdag 26 april twee vluchten, dan nog zondag 28 april drie vluchten, dan nog woensdag 1 mei waarschijnlijk twee vluchten, zaterdag 4 mei nog twee vluchten, en zondag 5 mei 2019 de finale van twee vluchten. Deze twee zullen de laatste vluchten worden boven Nederland.
Hierna zal er een 50 uurs inspectie nog uitgevoerd worden in de hangaar. Tijdens deze inspectie wordt ook de Catalina gereed gemaakt voor de vlucht naar de Verenigde Saten. Die vertrek datum is nu vastgesteld op dinsdag 28 mei 2019. Deze datum zou zo maar kunnen veranderen door bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Wij proberen u via deze pagina op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

Mededeling van beide besturen:

Lelystad, 19 oktober 2018
Geachte donateur en belangstellende,

Met deze brief willen wij u informeren over het wel en wee over de laatste anderhalf jaar. Hoewel u wellicht al op de hoogte bent van alle tegenslagen die wij het afgelopen jaar hebben moeten verwerken, willen wij U middels deze brief uitleggen waarom wij tot nu toe niet in de gelegenheid zijn geweest om uw
rondvlucht uit te voeren. In april 2017 kregen wij in het begin van het seizoen tijdens het trainen van de vliegers te maken met een ernstige motorstoring. De storing was zo ernstig, dat wij moesten besluiten om de motor te vervangen. Wij hebben uiteindelijk een compleet gereviseerde motor in Amerika gevonden, maar (inclusief transport) heeft het ruim 2 maanden geduurd voordat wij weer konden vliegen. Op 15 augustus 2017 bij terugkomst op het vliegveld Lelystad bleek dat de neuswieldeuren klem zaten, wat tot gevolg had dat het neuswiel niet uit wilde. Hierdoor is tijdens de landing de neus van de Catalina ernstig
beschadigd. De reparatie hiervan duurde veel langer dan voorzien, terwijl ook de jaarlijkse inspectie erg lang duurde. Daarnaast was de betreffende overheid niet echt coöperatief, waardoor we pas half juli 2018 weer met de Catalina het luchtruim konden kiezen. Omdat de Catalina bijna een jaar niet meer had gevlogen moesten de vliegers eerst weer worden getraind. En (u raad het zeker al) tijdens een van de laatste trainingen ging de andere motor ernstig kapot en wel zo erg dat deze motor ook gereviseerd moest worden. Dus hebben we weer een nieuwe motor moeten kopen. Deze motor is eind augustus in Nederland gearriveerd en is recentelijk op de Catalina gemonteerd. Doordat ons seizoen van 1 april tot 1 oktober loopt hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten om in 2018 niet meer te vliegen. Financieel gezien is de afgelopen 1½ jaar desastreus geweest. Naast het aanschaffen van 2 motoren, samen 120.000 euro, moesten wij ook een aanzienlijk bedrag betalen voor de reparatie en onderhoud terwijl er geen inkomsten konden worden gegenereerd.
Graag willen wij ook de redenen met u delen waarom de Catalina uiteindelijk naar Amerika is verkocht. Dit vergt wellicht eerst enige uitleg over de structuur waarbinnen de Catalina opereert.
De Catalina PH-PBY was eigendom van de besloten vennootschap Catalina PBY BV. Deze BV heeft het vliegtuig om niet verhuurd aan de Stichting Exploitatie Catalina (SEC). De SEC is dus houder van het vliegtuig wat inhoudt dat de SEC verantwoordelijk is voor het onderhoud en de operatie met de Catalina. De inkomsten van de SEC worden gedeeltelijk door de SEC zelf gegenereerd middels rondvluchten voor donateurs en evenementen vanuit het bedrijfsleven alsmede donaties van de Stichting “Vrienden van de Catalina” (Stichting Vrienden).
De Stichting Vrienden voert het beheer over de donateurs en de bedrijven die willen sponsoren. Het geld dat bij de vrienden binnenkomt, wordt doorgegeven naar de SEC die daarmee o.a. de rekeningen van het onderhoud, de stalling, training van bemanningen en reiskosten van de vrijwilligers betaalt. Voor de diverse jaarrekeningen van zowel de SEC als de Vrienden wil ik U gaarne verwijzen naar onze site www.catalina-pby.nl .
De periode van april 2017 tot heden is voor de SEC rampzalig geweest. Allereerst was er dus die motorstoring van april 2017 (kosten € 78.000). Vervolgens kregen we op 15 augustus het incident met het neuswiel, met als gevolg dat wij vanaf die datum tot 16 juli van dit jaar geen vluchten meer konden uitvoeren. Alhoewel de reparatie van de beschadigde neus werd gedekt door de verzekering, hadden wij wel een eigen risico van € 25000,– Behalve de inkomsten via de vrienden, hebben wij geen inkomsten kunnen genereren uit rondvluchten. Tel daarbij op dat tijdens de trainingen ook de andere motor serieus kapot ging en vervangen moest worden (kosten € 42.000) en U zult begrijpen, dat de SEC financieel in zeer zwaar weer terecht is gekomen. Alleen dankzij financiële bijdragen/leningen van de aandeelhouders van Catalina PBY BV heeft de SEC tot op heden redelijk aan zijn financiële verplichtingen kunnen voldoen.
Echter de leningen hebben een dusdanige omvang gekregen, dat wij als bestuur voor de toekomst geen mogelijkheden zien om die terug te betalen.
Daar komt bij dat:
– Het is voor de eigenaren niet meer op te brengen om telkens weer financieel bij te springen
– Er onvoldoende donateurs zijn geweest, die voor de broodnodige financiële ondersteuning konden zorgen. Met heel veel dank aan onze vaste donateurs.
– Onze vrijwilligers worden steeds ouder terwijl er van jonge gekwalificeerde aanwas geen sprake is
– We hebben helaas moeten ervaren dat er bij de overheid, zo weinig draagvlak is – ze hebben het afgelopen jaar meer tegen dan meegewerkt – dat ook deze houding de toekomst van de Catalina onzeker maakt
– Ook het bedrijfsleven staat niet te trappelen om ons structureel te sponsoren.
Alles bij elkaar heeft het bestuur van de SEC tezamen met het bestuur van de Vrienden in juli moeten besluiten om de operatie met de Catalina per 1 oktober te beëindigen en per diezelfde datum de huur van de Catalina bij Catalina-PBY BV op te zeggen. Hierop heeft Catalina-PBY BV besloten om de Catalina te gaan verkopen.
Na dit besluit heeft Catalina PBY BV geprobeerd – samen met de vereniging Bond Heemschut – om de Catalina met overheidsgeld onder te brengen bij het Nationaal Militair Museum en via De Stichting Koninklijke Historische Vlucht (SKHV) het vliegen met de Catalina boven Nederland te realiseren.
Wellicht heeft U dit middels de media meegekregen. Dit is echter niet gelukt.
Vanuit de Collings Foundation (www.CollingsFoundation.org) is er al geruime tijd veel belangstelling voor onze Catalina vanwege de heldhaftige vluchten,
die deze Catalina in WOII bij de American Navy – voornamelijk vanuit Kevlavik – heeft uitgevoerd. Nadat definitief bleek, dat de overheid niet echt veel belangstelling en drive had om de Catalina voor Nederland te behouden, heeft Catalina PBY BV de knoop doorgehakt en is de catalina verkocht aan de  Colllings Foundation.
Zowel wij als eigenaar en als de vrijwilligers zijn verdrietig en gefrustreerd over het feit, dat de Catalina blijkbaar voor BV Nederland niet belangrijk genoeg is. We zijn wel blij met het feit dat de Catalina in een goed nest terecht komt, waar zij de komende decennia nog vele vlieguren zal maken.
Zoals het er nu naar uitziet blijft de Catalina nog tot en met Mei 2019 in Nederland. In de komende winter blijft de Catalina geconserveerd in de hangaar staan en zullen er alleen wat aanvullende onderhoudswerkzaamheden worden verricht. Eind maart wordt de Catalina wakker gemaakt en gedeconserveerd waarna begonnen wordt met het trainen van enkele Amerikaanse vliegers.
Op 5 mei zullen we een “Farewell” vlucht over Nederland houden. Daarna gaat de Catalina weer terug naar de hangaar voor een laatste inspectie en gereedmaken voor de ferryvlucht naar Amerika.
Als u als tickethouder nog niet eerder een brief heeft ontvangen en als u aanspraak kunt maken op een vlucht, verzoeken wij u een e-mail te sturen aan
administratie@catalina-pby.nl met vermelding van uw voucher of boekingsinformatie. U ontvangt dan binnen uiterlijk 2 weken een antwoord.
Met vriendelijke groet,
Tietse van Dorp
Voorzitter Stichting Exploitatie Catalina
Arjan Dros
Voorzitter Vrienden van de Catalina

Oktober 2018

Beste donateurs en vrijwilligers,
Op 10 oktober 2018 is in de hangaar van de Catalina de overdracht van onze Catalina naar de nieuwe eigenaar afgerond.  Zoals u kunt horen en zien op de video van Omroep Flevoland, zie de link hieronder, is de nieuwe eigenaar, de Collings Foundation te Amerika, verguld met de aankoop en wij als vrijwilligers hebben er nu enigszins vrede mee omdat de Catalina goed terecht komt. De Catalina blijft in onze hangaar en vertrekt volgend voorjaar (waarschijnlijk mei 2019) naar de VS.
M.i.v. van (officieel) 5 oktober 2018 is de Catalina niet meer in Nederlands bezit en het spijt ons enorm dat er geen oplossing is gevonden om de Catalina in Nederland te houden.  Door de zeer hoge onkosten sinds vorig voorjaar en het gebrek aan inkomsten is onze exploitatie stichting (SEC) in zwaar weer terecht gekomen.  Hierover zullen de belanghebbenden deze maand geïnformeerd worden.
Degenen die ons een machtiging hebben gegeven voor de jaarlijkse donatie zullen niet meer belast worden.  De machtigingen worden niet meer gebruikt m.i.v. heden.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Catalina bedankt u voor de steun die wij vele jaren van u mochten ontvangen.  Meer nieuws volgt.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Vrienden van de Catalina
Bestuur Exploitatie van de Catalina

Augustus 2018

Waarde donateur,

Wij hebben eerder met  u gedeeld dat een verkoop van de Catalina plaats kan vinden, dit proces is nu gaande.  Het is na de verscherping van regels waarbij wij als commercieel worden gezien door de overheid, het vinden van gecertificeerde vrijwilligers voor onderhoud en de pech sinds mei 2017, toen ook een motor is vervangen, niet mogelijk om de kosten van het behoud van onze mooie en unieke Catalina te dekken. Dat is voor ons moeilijk te verdragen.

Het was en is uiterst frustrerend, dat we ook o.a. de Texel Airshow en de Fly Pass over het Indië monument op het laatste moment moesten afzeggen. Voor diegenen die in de komende periode met ons mee zouden vliegen vragen wij er begrip voor dat dit niet gaat lukken.

Met vriendelijke groet,
Arjan Dros
voorzitter Stichting Vrienden van de Catalina

Tietse van Dorp
voorzitter Stichting Exploitatie Catalina

Historie

Al enige tijd was een groep vrijwilligers bezig met het restaureren van vliegtuigen tot aan museumstaat. Uiteraard wilden zij daarbij voorkomen dat Nederlands Historisch Erfgoed zomaar naar het buitenland zou verdwijnen. Tijdens de organisatie van het 50-jarig bestaan van de Vliegtuig Squadrons 320 en 321, de oudste vliegtuig eenheden van de Nederlandse Krijgsmacht, ontstond een aantal initiatieven waarvan één de oprichting was van de Stichting Neptune Association (SNA). Op deze manier, met wat ruggensteun van onze Marine hoopten wij het verdwijnen van historisch erfgoed te voorkomen en was er ook meer structuur in de organisatie gekomen.

Door onze activiteiten vielen wij wel op. Er zijn niet veel instellingen die als vrijwilligersorganisatie vliegtuigen restaureren. Ook was het opvallend dat de meeste aanbieders van restauratie projecten defensie gerelateerd waren. En met de hoofdspelers van de SNA allemaal werkend op het Marinevliegkamp Valkenburg (MVKV), ontstond voor de stichting een uitstekende situatie.

Onze thuisbasis

De thuisbasis van de Catalina is op Lelystad Airport, in de Catalina hangaar. Vanaf 1 oktober 2016 zal daarin ook de DDA (Dutch Dakota Classic Airlines) gehuisvest worden. Dus een hangaar met historische vliegtuigen.
Vanaf deze basis wordt de Catalina onderhouden en vliegklaar gemaakt. Voor de rondvluchten kunnen wij op diverse plekken vertrekken, bv vanaf de hangaar zelf, of vanaf Themapark Aviodrome. Voor een evenement zijn er dan ook diverse mogelijkheden.
In ieder geval is Lelystad Airport onze uitvalsbasis.

Aankomende events