Help onze Catalina door donateur te worden!

Welkom aan boord!

van de Consolidated PBY-5A “Catalina”. Het is het oudste (bouwjaar 1941) en zonder twijfel de mooiste nog vliegende Catalina van de wereld.

Mededeling van beide besturen:

Waarde donateur,
Helaas moeten wij u meedelen dat het noodlot bij ons opnieuw heeft toegeslagen. U heeft het wellicht al gelezen of gezien.
Nadat op 26 juli eindelijk het Bewijs van Luchtwaardigheid werd verstrekt zijn we op 28 juli begonnen met de training van de vliegers.

Deze training verliep vlot. Vervolgens is op woensdag 1 augustus getraind op het voorvliegen van de Catalina voor de Texel Airshow. Daarna zouden nog 2 vliegers worden getraind. Echter na het afronden van de training van de eerste vlieger begon de oliedruk van de linker motor onrustbarend te zakken, terwijl de olietemperatuur omhoog ging. Voldoende reden om de training af te breken en terug te keren naar Lelystad.

Op donderdagochtend werd het oliefilter getrokken en in het filter werden (te) veel metaaldeeltjes aangetroffen. De consequentie daarvan is dat deze motor moet worden gedemonteerd van de Catalina om voor reparatie teruggestuurd te worden naar Amerika (in Nederland is hiervoor geen gecertificeerd bedrijf aanwezig). Deze reparatie gaat (afgezien van de kosten) een paar maanden duren. Ook het opsturen van een reservemotor gaat aanzienlijke tijd duren.

Dit probleem met de motor komt nog eens bovenop de problemen met de deuren van het neuswiel, waarmee wel gevlogen kan worden, maar zonder waterlandingen.  Dit laatste wordt de komende weken verholpen.

Dit alles houdt in dat we dit vliegseizoen 2018, dus tot en met september, niet meer kunnen vliegen.

Voor ons en natuurlijk ook voor diegenen die nog met ons zouden vliegen zeer frustrerend. We kunnen echter geen ijzer met handen breken en moeten het onvermijdelijke ondergaan.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang van de komende reparatie en zullen we ook de financiële consequenties met U delen.

Wij hebben eerder met  u gedeeld dat een verkoop van de Catalina plaats kan vinden, dit proces is nu gaande.  Het is na de verscherping van regels waarbij wij als commercieel worden gezien door de overheid, het vinden van gecertificeerde vrijwilligers voor onderhoud en de pech sinds mei 2017, toen ook een motor is vervangen, niet mogelijk om de kosten van het behoud van onze mooie en unieke Catalina te dekken. Dat is voor ons moeilijk te verdragen.

Het was en is uiterst frustrerend, dat we ook o.a. de Texel Airshow en de Fly Pass over het Indië monument op het laatste moment moesten afzeggen. Voor diegenen die in de komende periode met ons mee zouden vliegen vragen wij er begrip voor dat dit niet gaat lukken.

Met vriendelijke groet,
Arjan Dros
voorzitter Stichting Vrienden van de Catalina

Tietse van Dorp
voorzitter Stichting Exploitatie Catalina

Historie

Al enige tijd was een groep vrijwilligers bezig met het restaureren van vliegtuigen tot aan museumstaat. Uiteraard wilden zij daarbij voorkomen dat Nederlands Historisch Erfgoed zomaar naar het buitenland zou verdwijnen. Tijdens de organisatie van het 50-jarig bestaan van de Vliegtuig Squadrons 320 en 321, de oudste vliegtuig eenheden van de Nederlandse Krijgsmacht, ontstond een aantal initiatieven waarvan één de oprichting was van de Stichting Neptune Association (SNA). Op deze manier, met wat ruggensteun van onze Marine hoopten wij het verdwijnen van historisch erfgoed te voorkomen en was er ook meer structuur in de organisatie gekomen.

Door onze activiteiten vielen wij wel op. Er zijn niet veel instellingen die als vrijwilligersorganisatie vliegtuigen restaureren. Ook was het opvallend dat de meeste aanbieders van restauratie projecten defensie gerelateerd waren. En met de hoofdspelers van de SNA allemaal werkend op het Marinevliegkamp Valkenburg (MVKV), ontstond voor de stichting een uitstekende situatie.

Onze thuisbasis

De thuisbasis van de Catalina is op Lelystad Airport, in de Catalina hangaar. Vanaf 1 oktober 2016 zal daarin ook de DDA (Dutch Dakota Classic Airlines) gehuisvest worden. Dus een hangaar met historische vliegtuigen.
Vanaf deze basis wordt de Catalina onderhouden en vliegklaar gemaakt. Voor de rondvluchten kunnen wij op diverse plekken vertrekken, bv vanaf de hangaar zelf, of vanaf Themapark Aviodrome. Voor een evenement zijn er dan ook diverse mogelijkheden.
In ieder geval is Lelystad Airport onze uitvalsbasis.

Aankomende events