Informatie

Help onze Catalina door vriend te worden!

donateurbg

11-10-2016

Anbi Gegevens

fotoalbum-bg
Zowel de De Stichting Vrienden van de Catalina PH-PBY (SVC) als de Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY (SEC) hebben de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen, in tegenstelling tot gewone ANBI's in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Zie eventueel de pagina van de belastingdienst particulieren. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie eventueel de pagina van de belastingdienst zakelijk.

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers, die geen beloning, salaris of geldelijke vergoeding voor hun arbeid ontvangen. Dit geldt ook voor het bestuur.

ANBI gegevens Stichting Vrienden van de Catalina PH-PBY (SVC).

Zie de voet van de website voor naam en contact en adres gegevens.

Statutaire doelstelling:

De Stichting heeft ten doel: Het steunen van de stichting: Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan. - Een bijdrage te leveren aan de fondsenwerving van de Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY. - Vergroting van het aantal donateurs met het doel hen te betrekken bij de activiteiten van de Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY. Bestuurssamenstelling zoals vermeld bij Kamer van Koophandel Voor gegevens klik hier. Activiteiten verslag. Vanwege externe factoren heeft het onderzoek naar het verwerven van een Catalina voor Nederland stil gelegen. Balans en staat van baten en lasten 2020 met toelichting. Voor die gegevens: klik hier.

ANBI-gegevens Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY (SEC).

Zie de voet van de website voor naam en contact en adres gegevens. Statutaire doelstelling 1.De stichting heeft ten doel: het behoud van historische maritieme patrouillevliegtuigen in het Nederlandse luchtruim, speciaal het watervliegtuig Catalina PH-PBY en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 2.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het exploiteren van voormeld watervliegtuig en met de exploitatieopbrengst de restauratie, het behoud en beheer van het vliegtuig te bekostigen. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 1 Geschikte Catalina's bezoeken en inspecteren 2 Het vliegwaardig houden van de Fokker S11 PH-ACG 3 Het opstarten van een nieuw acquisitie proces om een  Catalina PBY5A ter verwerven 4 Het opzetten van een uitgebreid fondsenwervingsplan om het verwerven van een Catalina mogelijk te maken Bestuurssamenstelling 2020 zoals vermeld bij de Kamer van Koophandel Voor die gegevens: klik hier. Activiteiten verslag 2020 Vanwege externe redenen is er van het voornemen, om alle beschikbare Catalina's in de wereld te bezoeken en te inspecteren, weinig gekomen. Eind Oktober is, na revisie van motor en landingsgestel,  het luchtwaardigheids bewijs van de Fokker S-11 afgegeven. In November en December zijn er enkele test en trainingsvluchten uitgevoerd. Balans en staat van baten en lasten 2020 met toelichting Voor die gegevens: klik hier.

Bestuur Stichting Vrienden van de Catalina PH-PBY

Jaarrekening SVC 2020

Jaarrekening SVC 2019

Jaarrekening SVC 2018

Jaarrekening SVC 2017

Jaarrekening SVC 2016

Bestuur Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY

Jaarrekening SEC 2020

Jaarrekening SEC 2019

Jaarrekening SEC 2018

Jaarrekening SEC 2017

Jaarrekening SEC 2016