Informatie

Help onze Catalina door vriend te worden!

donateurbg

11-10-2016

Anbi Gegevens

fotoalbum-bg
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) De Stichting Exploitatie Catalina (SEC) is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) én als Culturele Instelling aangemerkt. U mag daarom uw giften, donaties, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan de SEC als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. De SEC hoeft zelf overigens geen belasting te betalen over giften, donaties, schenkingen en erfenissen; alles wat u de SEC schenkt komt dus ook daadwerkelijk bij de SEC terecht. Het RSIN nummer van de SEC is 813591363. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen daarvan.

Beleidsplan 2014 alle Stichtingen

Bestuur Stichting Exploitatie Catalina

Jaarrekening SEC 2017

Jaarrekening SEC 2016

Jaarrekening sec 2015

Jaarrekening sec 2014

Jaarrekening sec 2013

Jaarrekening sec 2012

Bestuur Stichting Vrienden van de Catalina

Jaarrekening SVC 2017

Jaarrekening SVC 2016

Jaarrekening SVC 2015

Jaarrekening SVC 2014

jaarrekening SVC 2013

Jaarrekening SVC 2012