Informatie

Help onze Catalina door vriend te worden!

donateurbg

11-10-2016

Anbi Gegevens

fotoalbum-bg
Zowel de De Stichting Vrienden van de Catalina PH-PBY (SVC) als de Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY (SEC) hebben de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling

01-10-2016

DDA weer terug op Lelystad

25 september 2016. De komst van de DC3 wordt welkom geheten door de Catalina.
Op 25 september landde de DC3 PH-PBA van de Dutch Dakota Airlines weer op Lelystad. Zij zal weer onderdak krijgen in de Catalina hangaar samen met de Catalina. De Stichti