Word donateur

Help onze Catalina door donateur te worden!

Wij hebben uw hulp hard nodig!

Om het mooiste amfibisch vliegtuig van de wereld in de lucht te houden kunnen wij uw steun niet missen. De Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY (SEC) zet zich daarvoor in en verzorgt het onderhoud van en de operaties met de Catalina.

Om de SEC financieel te kunnen ondersteunen is de “Stichting Vrienden van de Catalina” (SVC) in het leven geroepen. Met de giften van vrienden, donateurs en sponsors ondersteunt de SVC de exploitatie stichting om zo het eigendom van de Catalina zelf te kunnen verwerven en haar als Nederlands Historisch Erfgoed te kunnen behouden.