Meevliegen

Help onze Catalina door donateur te worden!

Wilt u meevliegen?

De Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY heeft als enig doel de Catalina in vliegende toestand voor Nederland te bewaren. De Stichting heeft vanzelfsprekend geen winstoogmerk.
Het luchtwaardig houden van de Catalina is zeer tijdrovend en duur en is alleen mogelijk door onze donateurs.
De organisatie wordt geheel door onbetaalde vrijwilligers gedragen.
Vliegen met de Catalina gebeurt onder de Regeling Historische Luchtvaart.
Gelden verkregen uit donaties worden alleen gebruikt om de Catalina in Luchtwaardige toestand te behouden.
Donateurs kunnen vragen de gelegenheid te krijgen om mee te vliegen op een zogenaamde meevliegdag.
Garantie op meevliegen kan dan ook niet worden gegeven.
Donaties geven geen recht op meevliegen.
De Stichting behoudt zich het recht voor het meevliegen te annuleren als gevolg van onder andere weersomstandigheden en technische omstandigheden.
Als u een verzoek wilt doen om de gelegenheid te krijgen mee te vliegen kunt u een mail sturen naar : seats@catalina-pby.nl  onder vermelding van uw donateursnummer.

Zodra weer meevliegdagen bekend zijn zullen wij dit kenbaar maken. U kunt dan weer een email bericht sturen naar: seats@catalina-pby.nl