Nieuws

Help onze Catalina door vriend te worden!

donateurbg

18-04-2018

Status Catalina PH-PBY per 15 april 2018

fotoalbum-bg
Beste donateurs en sponsors,

Onderstaand een kort bulletin over de technische stand  van zaken en het verloop van het komende vliegseizoen.

Na de schade aan de neus van de Catalina op 15 augustus vorig jaar is een langdurig reparatieproces gestart. Dankzij het harde werk van onze vrijwilligers, is de neus mooier dan ooit en is de reparatie, en ook de annual (jaarlijkse inspectie), zo goed als afgerond. Degenen van u die de Open Hangaardag bezochten in januari hebben een indruk van het werk gekregen.

Er resteren echter een aantal minimale maar tijdrovende technische zaken.  Er blijken enkele kleine wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke tekeningen te moeten worden doorgevoerd. De goedkeuring van deze wijzigingen kan langere tijd op zich laten wachten.

Vóór weer kan worden gevlogen moet de Catalina ook een Bewijs van Luchtwaardigheid hebben verkregen. Het traject naar een BvL is gestart. Er zijn nog enkele punten die moeten worden afgewerkt. Ook de duur van dit proces is nog niet duidelijk.

De werkzaamheden aan onze mooie Catalina worden verricht onder supervisie van een onderhoudsbedrijf dat ook de procedurele zaken van ons begeleidt.

Zodra meer duidelijkheid ontstaat over het komend seizoen zullen wij dit zo spoedig mogelijk laten weten.

Ik dank u hartelijk voor uw steun.  Zonder donateurs kan de Catalina niet blijven bestaan.

Met hartelijke groet,

Tietse van Dorp

Voorzitter Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY